Areał zasiewów kukurydzy osiągnął 4,3 mln ha, czyli 92 proc. zaplanowanej powierzchni. Zasiewy gryki wykonano na 23 tys. ha, czyli 24 proc. zaplanowanej powierzchni, a prosa na 37 tys. ha, czyli 64 proc.

W tym samym czasie na Ukraina zasiano buraki cukrowe na 220 tys. ha, czyli 90 proc. planowanej powierzchni.

Ponadto rolnicy kontynuowali zasiewy roślin oleistych. Ziarno słonecznika zasiano na 5,1 mln ha, czyli 90 proc. przewidzianej powierzchni, a soję na 1,2 mln ha, czyli 65 proc.