Minister rolnictwa ogłosił niedawno, że około 10 proc. więcej osób zapisuje się na szkolenia zawodowe w ośrodkach rolniczych niż w ubiegłym roku. Przypomniał, że w 2020 r. kształcenie zawodowe w rolnictwie zostało gruntownie zmienione i zreformowane.

Utworzono pięć rolniczych ośrodków szkolenia zawodowego z 56 szkołami zawodowymi, w których uczy się około 17 500 uczniów. Jak stwierdził minister, w celu poprawy konkurencyjności krajowego rolnictwa niezbędnym warunkiem jest, aby krajowe rolnictwo nadążało za rozwojem technologicznym na świecie.

Jak stwierdził minister, zrobiono wszystko, aby zapewnić przekazanie najnowszego stanu wiedzy. Według ministra, od 2019 r. systematycznie rośnie liczba studentów przyjmowanych na uczelnie prowadzone przez ministerstwo rolnictwa. W szczególności rośnie zainteresowanie kształceniem w zakresie agronomii i techniki rolniczej.

Według ministerstwa rolnictwa, w roku akademickim 2021/2022 studia rozpocznie 4326 nowych osób. Rolnictwo i leśnictwo są popularne wśród młodych ludzi, w porównaniu do roku poprzedniego, na te wydziały przyjęto o 14 proc. więcej studentów. Studia dotyczące środowiska i wody chce rozpocząć o 44 proc. więcej osób niż w 2020 roku.

Według ministra, podstawowym celem transformacji systemu edukacji jest stworzenie systemu, który znacznie elastyczniej dostosowuje się do potrzeb rynku pracy i wyposaża uczniów w konkurencyjną i zorientowaną na praktykę wiedzę.