W sezonie 2014/15 nadwyżka produkcyjna na światowym rynku cukru wyniosła według firmy analitycznej Platts Kingsman (PK) 3,7 mln t i poprzedzające ją cztery sezony także były na plusie.

Dla kolejnego sezonu 2015/16 szacunki wskazują deficyt na rynku cukru, który według prognoz PK ma wynieść 5,3 mln t. Jak informuje Reuters ma to być spowodowane większym zużyciem cukru w Tajlandii i Indiach oraz mniejszą produkcją w Brazylii. Także inne firmy analityczne zakładają, że sezon 2015/16 na światowym rynku cukru będzie deficytowy. Mediana szacunków deficytu wynosi 4,45 mln ton.

Według PK w sezonie 2016/17 niedobór cukru na rynku światowym zwiększy się w relacji rocznej o 47 proc. i ma być drugim z rzędu, w którym wystąpi deficyt na globalnym rynku cukru. Firma korygowała w górę o 1,4 mln t. prognozę światowego deficytu na rynku cukru do 7,8 mln t. Korekta jest wynikiem większego spożycia w południo-wschodniej Afryce niż poprzednio zakładano. Jeszcze miesiąc wcześniej Międzynarodowa Organizacja Cukru (ISO) szacowała deficyt w sezonie 2016/17 na 6,2 mln t.