Jak informują eksperci FAMMU/FAPA 57 proc. sprzedaży skierowana była do krajów „starej” UE-15 i 20 proc. do „nowej” UE-12.

W omawianym okresie ze wszystkich państw Wspólnoty sprowadzono do Polski towary o wartości około 4,148 mld euro, co dało 69 proc. udział w polskim imporcie rolno-spożywczym ogółem. Wartość sprowadzonych z „UE- 15” produktów rolno-spożywczych stanowiła 60 proc. łącznej wartości ubiegłorocznego eksportu tych produktów, a do „UE-12”odpowiednio 9 proc.

Biorąc pod uwagę cały import to, produkty pochodzenia roślinnego stanowiły ponad połowę (53 proc.) wszystkich zakupów rolno-spożywczych, w tym produkty i przetwory ogrodnictwa (22 proc.), zboża, rośliny oleiste i produkty ich przetwórstwa (22 proc.) oraz cukier i wyroby cukiernicze (8 proc.).

Koszt dostaw produktów roślinnych zwiększył się wobec pierwszej połowy 2010 r. o 20 proc.