Zgodnie z wynikami analizy światowego rynku nawozów mineralnych, można stwierdzić, że Polska należy do grupy niedużych uczestników światowego rynku nawozów, chociaż na rynku europejskim jest jednak znaczącym producentem, eksporterem i importerem nawozów.

Analizy cenowe wskazują, że krajowy rynek nawozów wykazuje wyraźne długookresowe powiązanie z rynkiem międzynarodowym. Nawozy mineralne sprowadzane z Rosji są tańsze niż produkowane u nas, Dzieje się tak gdyż, kraj ten stosuje politykę cenową polegająca na drogiej sprzedaży surowców do ich produkcji  i  eksportu relatywnie tanich nawozów.

Krajowe ceny nawozów mineralnych wykazują  silną zależność od cen importowanych surowców (głównie gazu ziemnego) oraz cen surowców rolnych, głównie zbóż. Na zmiany których reagują z około rocznym opóźnieniem.

Najbardziej korzystne dla rolników relacje cen nawozów do cen zbóż wystąpiły w 2007 r., a niekorzystne w 2009 r., co wpłynęło na zmiany popytu.

W  2015 r. ceny nawozów mineralnych mają spaść w pierwszych miesiącach roku, a potem ustabilizować się w okresie większych zakupów wiosennych związanych między innymi z otrzymaniem dopłat przez rolników. Potem ceny mają ponownie spadać. Przyczynią się do tego spadki cen surowców do  produkcji nawozów: ropy naftowej i gazu oraz gorsza koniunktura w rolnictwie.

Nadal istnieje duża dysproporcja w stosowaniu nawozów mineralnych, różnice między województwami, w których stosuje się najwięcej i najmniej nawozów są aż czterokrotne.

Dużym problemem jest zakwaszenie gleb w Polsce, dotyczy one aż 70 proc. gleb użytkowanych rolniczo. Sytuacja pogorszyła się po zakończeniu dotowania nawożenia wapniowego - nawożenie to zmniejszyło się aż trzykrotnie. Dotychczasowe starania w sprawie przywrócenia dotacji są torpedowane przez UE. Kraje Europy zachodniej nie mające bowiem takich problemów z zakwaszeniem i uważają, że wapnowanie jest działaniem zwiększającym plony, a nie działaniem na rzecz polepszenia gleby.

Rentowność producentów nawozów mineralnych jest  uzależniona od krajowych i międzynarodowych cen nawozów, ale przede wszystkim od relacji cen nawozów do cen zbóż. Korzystne dla rolników relacje cen nawozów do cen zbóż wpływają na wysokie wskaźniki rentowności przemysłu nawozowego.