Rozmowy handlowe UE z krajami Mercosuru nasilają się. Nie wyklucza się porozumienia w nadchodzącym tygodniu. Negocjatorzy z Ameryki Południowej spotkają się z Komisją UE w Brukseli, aby omówić przede wszystkim dostęp do unijnych rynków rolnych. Komisarz UE ds. rolnictwa Phil Hogan podkreślił, że oczekiwania partnerów z Ameryki Południowej były wcześniej nierealne.

Na ostatniej Radzie Rolnictwa UE w Luksemburgu: Francja, Belgia, Holandia, Polska i Węgry przestrzegały przed dalszymi ustępstwami w sektorze rolnym. Ponieważ kraje Mercosur starają się otworzyć swoje rynki dla części samochodowych i innych towarów przemysłowych, sektor rolny UE znajduje się pod znaczną presją. Fakt, że Komisja Europejska zgodzi się na przekroczenie ilość 99 tys. ton wołowiny w charakterze bezcłowego kontyngentu przywozowego, uważa się za mało prawdopodobny. Możliwe są dalsze ustępstwa dotyczące przywozu cukru i etanolu z Brazylii.

Jeśli negocjacje na poziomie technicznym zakończą się sukcesem, w ramach negocjacji Mercosuru odbędzie się konferencja ministerialna, której celem będzie zakończenie całorocznych rozmów.