W porównaniu z 2010 r. liczba gospodarstw była o 5 proc., czyli około 14 tys. mniejsza.

W 2016 r. w Niemczech było 276 tys. gospodarstw rolnych prowadzących działalność na 16,7 mln hektarach gruntów rolnych. Powierzchnia ta nie zmieniła się od 2010 r.

71 proc. z niej stanowiły grunty orne, a 28 proc. trwałe użytki zielone.

W 2016 r. na 27 proc. gruntów ornych uprawiana była pszenica, na 18 proc. kukurydza na kiszonkę, a na 11 proc. rzepak ozimy.

Nadal spadła liczba gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie. Na początku marca 2016 r. w 184 tys. gospodarstw utrzymywano bydło, czyli w 8 proc., albo 16 tys. mniej niż w 2013 r. Szczególnie silnie, bo o 18 proc. ograniczona została liczba gospodarstw produkujących świnie. Jednak pogłowie bydła i świń było prawie identyczne w porównaniu z 2013 r., a liczba owiec spadła o 3 proc.

W 2016 r. utrzymywał się trend wzrostu liczby gospodarstw ekologicznych. W ub.r. były 23 tys. gospodarstw zajmujących się produkcją żywności ekologicznej, a w 2010 r. było ich 17 tys. Powierzchnia upraw ekologicznych wzrosła od 2013 r. do 2016 r. o 11 proc. do około 1,1 mln ha w 2016 r.