Już w poprzednich badaniach w marcu i czerwcu tego roku nastroje w rolnictwie znacznie się pogorszyły. Jednak zgodnie z obecnym, reprezentatywnym badaniem nastroje gospodarcze firm znacznie się pogorszyły.

Wyniki te są bardzo wyraźnym dowodem na trudną sytuację gospodarczą i wysoki stopień niepewności wśród rolników..
- My, rolnicy, potrzebujemy niezawodnych warunków ramowych, aby można było ponownie dokonać przyszłych inwestycji - powiedział prezes Niemieckiego Stowarzyszenia Rolników (DBV).

Indeks, który podsumowuje oceny obecnej sytuacji gospodarczej i oczekiwań rolników spadł z 20,4 punktu w czerwcu do 10,5 punktu we wrześniu, znacznie poniżej poziomów z ostatnich dwóch lat.
Znajduje to również odzwierciedlenie w planach inwestycyjnych rolników: tylko 30 procent z nich chce zainwestować w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Szczególnie ograniczone są inwestycje w budynki inwentarskie zwiększające dobrostan zwierząt.
 Płynność finansowa gospodarstw pogarszała się już od czerwca. Ze względu na trudne warunki pogodowe tego lata, zwłaszcza w wielu gospodarstwach we wschodnich Niemczech, płynność jest bardzo niska.

Chociaż oceny obecnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw przetwórczych są nadal stosunkowo pozytywne, to są one znacznie gorsze w przypadku gospodarstw specjalizujących się w produkcji roślinnej w tym w paszach.

W oczekiwania dotyczące przyszłej sytuacji gospodarczej znacznie się pogorszyły we wszystkich rodzajach działalności. Innym czynnikiem tłumiącym był rozwój zbóż w ostatnich miesiącach.
Barometr ekonomiczno-inwestycyjny dla rolnictwa jest określany kwartalnie w na zlecenie DBV, Stowarzyszenia Maszyn Rolniczych VDMA i Landwirtschaftliche Rentenbank w ramach reprezentatywnego badania.

W bieżącej rundzie we wrześniu 2019 r. Instytut badań Rynku Product + Market przebadał 852 rolników w całych Niemczech.