W 2016 r. liczba gospodarstw ekologicznych wzrosła o 2396 do 27 132.

W ub.r. łączna powierzchnia tych gospodarstw wynosiła 1 251 320 ha wobec 1 088 828 ha w 2015 r. (wzrost o 14,9 proc.). W 2016 r. gospodarstwa ekologiczne użytkowały 7,5 proc. ogółu niemieckich gruntów rolnych.

Liczba gospodarstw przetwarzających produkty ekologiczne w 2016 r. wzrosła o 2 proc. do 9499. Całkowita liczba firm pracujących w sektorze eko wynosiła 41 200, czyli o 7,7 proc. więcej niż w 2015 r.

W porównaniu z innymi krajami UE Niemcy są po Francji na czwartym miejscu pod względem powierzchni gruntów rolnych wykorzystywanych na potrzeby ekologiczne. Pierwsze miejsce w UE pod tym względem zajmuje Hiszpania.

Dla porównania w 2015 r. liczba gospodarstw ekologicznych w Polsce wynosiła 23 tys. Zajmowały one powierzchnię około 550 tys. hektarów. Udział powierzchni ekologicznej stanowił wtedy blisko 3,4 proc. ogólnej powierzchni gospodarstw rolnych w kraju.