Powierzchnia uprawy kukurydzy na biomasę do produkcji prądu w latach od 2006 do 2014 wzrosła z 450 tys. ha do około 1, 4 mln ha.

O ile jeszcze w 2006 r. około 4 proc. niemieckich gruntów ornych wykorzystywanych było do upraw na biomasę do produkcji energii elektrycznej, to ten udział do 2015 r. wzrósł do 11, 8 proc.

W odniesieniu do wyników badań niemieckiego centrum badań biomasy (DBFZ), podwyższona został udział kiszonki z kukurydzy do 72 proc. surowców wykorzystywanych w biogazowniach.

Liczba instalacji biogazowni od 2006 do 2014 r. wzrosła z 5192 do 13 720, a produkcja energii elektrycznej brutto z 14 793 do 44 225 GWh. W ten sposób został osiągnięty równoważnik około 66 mln ton dwutlenku węgla, którego emisji uniknięto w 2015 r.

W 2014 r. najwięcej, bo 2970 biogazowni było w Bawarii, a następnie 2580 w Dolnej Saksonii i 1280 Nadrenii Północnej-Westfalii.