Wbrew ogólnej tendencji w niemieckim rolnictwie w sezonie 2014/2015 w gospodarstwach ekologicznych odnotowano 11 procentowy wzrost zysku w stosunku do poprzedniego sezonu w 284 z 12.392 poddanych audytowi komercyjnych gospodarstw ekologicznych.

Przeciętny zysk, przypadający na gospodarstwo ekologiczne wyniósł 73 800 euro. Wśród 284 gospodarstw 2/3 stanowiły gospodarstwa mleczarskie. Do wzrostu zysku przyczyniły się stabilne ceny zarówno zwierzęcych jak i roślinnych produktów ekologicznych oraz wyższe dopłaty środowiskowe. Gospodarstwa ekologiczne w Niemczech otrzymują wyższe dopłaty środowiskowe średnio 18600 euro w porównaniu z 3000 euro średnio dla pozostałych gospodarstw.

Podczas gdy zbiory pszenicy z porównywalnej powierzchni w gospodarstwach ekologicznych w latach od 2007/08 do 2009/10 wynosiły średnio 45 proc. zbiorów w konwencjonalnym gospodarstwie, to dochody w konwencjonalnych gospodarstwach w latach od 2011/2012 do 2013/14 spadły średnio o 43 proc.