Według niemieckiego stowarzyszenia bydła holsztyńskiego (DHV) w 2016 r. sprzedano zagranicę do 39 krajów 79 265 sztuk bydła tej rasy, czyli o 2,9 proc. mniej niż w 2015 r. Jednak 2016 r. był trzecim z kolei, gdy wyeksportowano ponad 75 tys. sztuk hodowlanego bydła holsztyńskiego.

27 069 zwierząt, czyli ponad 1/3 trafiła do krajów UE. A 27 proc. z nich dotarło do Włoch, a po 15 proc. do Wielkiej Brytanii, Polski i Holandii.

Wśród odbiorców spoza UE dominowały Turcja i Rosja. Prawie 20 proc. wyeksportowanych zwierząt trafiło do Afryki Północnej przede wszystkim do Maroka, Libanu, Egiptu i Algierii. Dużo zwierząt trafiło też do Uzbekistanu, Azerbejdżanu i Turkmenistanu.