Niemieckie izby rolnicze opublikowały swoje oceny rozwoju wyników gospodarczych na rok gospodarczy 2017/2018. Opierają się na wynikach księgowych głównych operacji gospodarczych roku poprzedniego, wynikach pierwszej połowy sezonu 2017/2018 oraz analizach trendów.

Z punktu widzenia izb rolniczych, po obiecującym starcie, pogarszają się ważne wyniki gospodarcze przedsiębiorstw rolnych. Przewiduje się jednak, że średnio w sezonie gospodarczym 2017/2018 w przypadku wszystkich gospodarstw zyski ustabilizują się na poziomie średniej wieloletniej.

Umiarkowane zbiory w połączeniu z niezadowalającymi cenami rynkowych płodów rolnych stawiają gospodarstwa rolne pod dalszą presją. Faza wysokiej ceny wieprzowiny i prosiąt już się skończyła, a zyski producentów świń spadają. Jedynie w hodowli bydła oczekuje się, że wyższe ceny mleka i wyższe ceny wołowiny zwiększą dochody.

Zgodnie z założeniami zawartymi w prognozie ceny zbóż osiągną one ten sam poziom, co rok poprzednim roku przez cały sezon gospodarczy 2017/2018. Z kolei rzepak raczej nie osiągnie poziomu cen z poprzedniego roku. W przypadku ziemniaków izby spodziewają się znacznie niższych cen niż w roku poprzednim w całym bieżącym sezonie gospodarczym.

W rezultacie spadek zysków gospodarstw rolnych zmienia się nawet o 26 procent, w zależności od lokalizacji i regionu. Oczekuje się, że firmy skupione na produkcji zbóż osiągną wynik około 40 tys. euro w sezonie  2017/2018. W gospodarstwach z uprawami okopowych zysk wahać ma się od 38 tys. euro do 55 tys. euro.

Ceny mleka do listopada 2017 r. niekiedy przekraczały 40 eurocentów/kg. Od późnej jesieni ceny spadły, więc izby spodziewają się niższej ceny w drugiej połowie sezonu gospodarczego 2017/2018.

Niemniej jednak średnia z sezonu gospodarczego opiera się na ponadprzeciętnych dochodach z produkcji mleka. W porównaniu z poprzednim rokiem wyniki firm zajmujących się uprawą pasz będą nadal rosły i mogą osiągnąć wartości rzędu 75 tys. euro.

Spadek chińskiego importu wieprzowiny nasilił się do końca roku. Niemieccy dostawcy odnotowali szczególnie silne cięcia. W drugiej połowie bieżącego sezonu gospodarczego należy się spodziewać dalszej nadpodaży wieprzowiny.

Można, zatem przewidzieć, że w sezonie 2017/2018 prognozowana jest cena od pięciu do siedmiu procent poniżej roku poprzedniego.

Wyniki przedsiębiorstwa produkujących świnie prawdopodobnie spadną w bieżącym sezonie gospodarczym. W wysoko wydajnych fermach Dolnej Saksonii i Północnej Nadrenii-Westfalii prognozowane wyniki wynoszą 60 tys. euro.