Według federalnego urzędu statystycznego, powodem niższych szacunków zbiorów jest również ograniczenie areału uprawy.

Jak informuje niemiecki związek raiffeisen (DRV), szacunki zbiorów zbóż w Niemczech w 2017 r. wynoszą 45,4 mln ton przy średniej pięcioletniej 47,8 mln ton i ubiegłorocznym wyniku 45,2 mln ton. Kwietniowa prognoza DRV przewidywała żniwa na poziomie 46,7 mln ton.

Stan roślin uzależniony jest od wystarczających opadów w najbliższych tygodniach. Zimno i nocne przymrozki przed Wielkanocą opóźniły wegetację o dziesięć dni.

Zbiory pszenicy według prognozy DRV powinny wynieść około 25 mln ton (w kwietniu szacowano je na 25,3 mln ton), czyli o 0,4 mln ton więcej niż w 2016 r. Wzrost ma być skutkiem wzrostu średnich plonów 76,5 dt/ha do 77,8 dt/ha, przy spadku areału uprawy z 3,216 do 3,212 mln ha.

Produkcja jęczmienia ozimego oczekiwana jest na poziomie 8,7 mln ton wobec 9,03 mln ton w 2016 r. Mniejsze mają być plony 70,3 dt/ha wobec 70,8 dt/ha w 2017 r.  Mniejsza jest również o 39 tys. ha powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego, która wynosi 1,238 mln ha.

W przypadku kukurydzy zeszłoroczna powierzchnia uprawy została zmniejszona w porównaniu z 2016 r. o 24 tys. ha do 392 tys. ha. Większe mają być średnie plony, które mają wynieść 95,7 dt/ha wobec 87,9 dt /ha w 2016 r. Zbiory kukurydzy szacowane są w 2017 r. na 4,49 mln ton. 

Nieco mniejszy jest też powierzchnia uprawy rzepaku, która szacowana jest na 1,331 mln ha, czyli o 24 tys. ha mniej niż w 2016 r. Większy ma być natomiast średni plon rzepaku – 35,8 dt/ha wobec 34,6 dt/ha w 2016 r. Zbiory rzepaku prognozowane są na 4,68 mln ton wobec 4,61 mln ton w 2016 r. Poprzednia prognoza DRV zakładała zbiory w 2017 r. na poziomie 4,94 mln ton.