W Ugandzie gdzie mleko jest produktem ubocznym przy produkcji wołowiny koszt wytworzenia 100 kg mleka ECM (mleko o skorygowanej energii) wynosi 8,5 dolara amerykańskiego, a w Szwajcarii średni koszt wytworzenia 100 kg takiego mleka wynosi 106 dolarów.

Średni światowy koszt wyprodukowania 100 kg mleka ECM wynosił w 2015 r. 40,5 dolara amerykańskiego.

Koszt produkcji w Niemczech w gospodarstwie z około 130 krowami wynosił w 2015 r. średnio 40 dolarów/100 kg, a w USA w gospodarstwie liczącym około 500 krów – 39,25 dolara.

Koszty produkcji mleka w Niemczech i USA są na podobnym poziomie, choć w ubiegłych latach w Niemczech spadły, a w USA lekko wzrosły. Trend ten pogłębiła deprecjacja euro w 2015 r.

Wyższe ceny produkcji mleka niż w Niemczech są w Chinach, a niższe w Ameryce Pd i Oceanii.

Podobnie jak prawie na całym świecie koszty produkcji mleka w Niemczech są wyższe niż przychody z tej działalności.