Według departamentu rolnictwa Szlezwik-Holsztynu w Kilonii, obowiązuje zakaz zapobiegania importowi i przemieszczaniu drobiu z krajów i regionów, w których wykryto chorobę.

Ponadto w przypadku większych gospodarstw aktualne są ścisłe zasady higieny. Jednocześnie w przypadku drobiu domowego i dzikiego ptactwa organy przeprowadzają ciągłe monitorowanie, w tym badanie próbek.

W odniesieniu do mniejszych gospodarstw i gospodarstw hobbystycznych ministerstwo zaleca pojenie zwierząt i wyłącznie wodą wodociągową i nieudzielanie dostępu do miejsc żerowania i pojenia dzikim ptakom. Żywność, śmieci i sprzęt nie powinny być również izolowane od dostępu żywych ptaków.

Nowo pozyskane zwierzęta są początkowo poddawane kwarantannie. Właścicielom ferm zaleca się nosić robocze ubranie, które musi być regularnie prane w temperaturze powyżej 60 ° C.

Zalecenia dotyczące ochrony zwierząt podsumowano w ulotce, która jest wysyłana do hodowców drobiu.