Na podstawie wywiadów z rolnikami spodziewana powierzchnia uprawy kukurydzy w Niemczech w br. powinna wynieść 2,49 mln ha, czyli 73 300 ha (2,9 proc.) mniej niż przed rokiem.

Jak wynika z danych DMK, kukurydza przeznaczona na kiszonkę paszową uprawiana ma być na powierzchni 1,049 mln ha (42 proc. całkowitej powierzchni uprawy kukurydzy), na produkcję energii ma być przeznaczona kukurydza z 980 275 ha (39 proc. powierzchni), a powierzchnia uprawy kukurydzy na ziarno i biogaz ma wynieść 449 100 ha (18 proc.).