Wyniki badań wskazały, że w 2016 r. plany zainwestowania w ten sprzęt miało tylko 6,9 proc. ankietowanych, podczas gdy w 2015 r. było ich 7,9 proc.

Preferowanymi inwestycjami były roboty udojowe i hale udojowe rybia ość.

Najwięcej planów inwestycyjnych mieli rolnicy utrzymujący 100-200 krów.

3,9 procent posiadaczy od 30-50 krów chciało inwestować w sprzęt udojowy, podczas gdy w grupie posiadaczy 50-70 krów było to 5,3 proc.

Preferowaną inwestycją były roboty udojowe (52,8 proc. badanych), 18 proc. preferowało hale udojowe rybia ość, a 6,7 proc. hale udojowe side-by-side.