Pogłowie świń w Niemczech jest najniższe od siedmiu lat. W niemieckich chlewniach 3 maja br. znajdowało się 27,1 mln świń, czyli 1 proc. mniej niż listopadzie 2016 r.

Zmniejszyła się również od ostatniego badania liczba gospodarstw. Ubyło ich 700 (2,7 proc.) a ich liczba wynosi 23, 8 tys. Przyczyniła się do tego wojna cenowa, a także zaostrzenie przepisów dotyczących ochrony zwierząt.

Od 2013 r. lochy hodowlane mogą być utrzymywane tylko w grupach. Liczba gospodarstw utrzymujących lochy hodowlane spadła o 4,3 proc. Liczba gospodarstw prowadzących hodowlę świń wynosi 8,4 tys.

Mniejsza jest również liczba bydła. Od listopada 2016 r. spadła ona o 0,8 proc. do 12,4 mln zwierząt. Pogłowie krów mlecznych pozostało na poprzednim poziomie 4,2 mln zwierząt.