Według firmy badawczej AgriDirect Niemcy, 6,5 proc. firm z ponad 500 tucznikami lub 100 maciorami lub tucznikami świń, a także z ponad 10 000 noskami lub 15 000 brojlerów miało w ubiegłym roku plany inwestycyjne. W 2016 r. miało je jeszcze 7,7 proc. z nich, a w 2014 r. 10,9 proc. Wpływ na ten spadek mieli przede wszystkim właściciele kurników z nioskami.

Zmniejszyła się także skłonność rolników do remontów i modernizacji budynków inwentarskich. W 2016 r. 5,6 proc. respondentów stwierdziło, że ma takie plany, w porównaniu do 4,2 proc. w 2017 r.

Najsilniejsze zamiary modernizacyjne wykazywali producenci brojlerów (5,1 proc.), a najsłabsze posiadacze niosek (2,2 proc.).