Według wspólnoty interesów niemieckich hodowców świń (ISN), regres ubojów świń wyprodukowanych w Niemczech wyniósł 2,4 proc., a świń rzeźnych sprowadzanych przede wszystkim z Holandii i Belgii 15,5 proc.

Uboje świń w ciągu czterech miesięcy br. wyniosły łącznie 19 mln sztuk.

W tym czasie średnia waga ubojowa świń rzeźnych wzrosła o 100 gramów do 94,5 kg.

W rezultacie ilość wyprodukowanej w ciągu czterech pierwszych miesięcy 2017 r. wieprzowiny wyniosła 1,79 mln ton, czyli o 3,3 mniej niż przed rokiem.

W drugiej połowie roku oczekiwana jest kontynuacja trendu spadkowego ubojów świń.