W porównaniu z poprzednim szacunkiem jest to 32 550 ton, czyli 1 proc. więcej. Mimo to jest to jednak o 1,22 mln ton albo 27,3 proc. mniej niż w poprzedniej kampanii.

Przyczyną mniejszej produkcji cukru rafinowanego w Niemczech w tej kampanii jest przede wszystkim spadek powierzchni uprawy buraków cukrowych o 50 220 ha, albo 14,8 proc. do 288 820 ha. Poza tym w kampanii 2015/206 mniejszy jest średni plon buraków, który wynosi 70,8 t/ha, czyli o 14,4 t/ha mniej niż w poprzedniej kampanii.

Mniejsze o 8,45 mln, albo 29,2 proc. niż przed rokiem mają być dostawy buraków do cukrowni. Mają one wynieść 20,45 mln ton.