W porównaniu z majem 2015 r. pogłowie w listopadzie 2015 r. było niższe o około 564 100 sztuk, albo 2 proc.

Największy spadek pogłowia dotyczył macior. Ich liczba od listopada 2014 r. spadła o 4 proc. do 1,97 mln zwierząt.  Spadek ten w porównaniu z pogłowiem z maja 2015 r. wyniósł 2,7 proc.

Liczba tuczników w porównaniu z listopadem 2014 r. spadła o 3,6 proc. do 11,96 mln, podczas gdy od maja 2015 r. spadła o 1,7 proc.

Pogłowie młodych świń w listopadzie 2015 r. wynosiło 5,56 mln sztuk i było o 3,6 proc. niże niż w listopadzie 2014 r. i 0,9 proc. mniejsze niż w maju 2015 r. 

W listopadzie 2015 r. pogłowie prosiąt wynosiło 8,03 mln sztuk i było mniejsze o 3,6 proc. niż rok wcześniej i 0,8 proc. niż w maju 2015 r. 

Na początku listopada 2015 r. liczba producentów trzody chlewnej wynosiła 25 700. Było to o 4,2 proc. albo około 1100 mniej niż rok wcześniej. Od maja 2015 r. ubyło 100 producentów.