Całkowite pogłowie świń wynosiło w tym czasie 27,271 mln sztuk. Powodem spadku było zmniejszenie liczby loch we wszystkich kategoriach o 3 proc. do 1,905 mln sztuk.

Zmniejszyło się też o 2 proc. do 7,945 mln pogłowie prosiąt i o 7 proc. warchlaków i młodych tuczników (do 50 kg) do 5,192 mln sztuk.

Wzrosło jedynie pogłowie tuczników powyżej 50 kg o 2 proc. do 12,204 mln sztuk, a w grupie tuczników powyżej 80 kg wzrost wyniósł nawet 4 proc.