Zbiory zbóż ogółem po korekcie powinny wynieść 46,3 mln, wobec 45,4 mln ton (2,0 proc. mniej) w 2016 r., przy średniej pięcioletniej wynoszącej 47,9 mln ton.

Zbiory pszenicy w 2017 r. według nowej prognozy DRV mają wynieść 25,4 mln ton, czyli o 0,9 mln ton (3,8 proc.) więcej niż w 2016 r. Czerwcowa prognoza zakładała zbiory pszenicy rzędu 25,2 mln ton.

Prognoza bazuje na oczekiwanym wzroście średnich plonów o 2,7 proc. do 79,0 dt/ha. Powierzchnia uprawy pszenicy ma wynieść 3,215 mln ha  wobec 2,2012 mln ha w 2016 r.

Zbiory jęczmienia ozimego w 2017 r. mają wynieść 8,93 mln ton (o 0,3 proc.)  mniej niż w 2016 r. (8,96 mln ton). W czerwcu br. zbiory szacowane były na 8,75 mln ton. Średnie plony szacowane są na 72,2 dt/ha, czyli o 2,1 proc. więcej niż w 2016 r. (70, 7 dt/ha). Powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego wynosząca 1,238 mln ha jest około 29 mln ton (2,3 proc.) mniejsza niż w ub.r.

Produkcja jęczmienia jarego w Niemczech szacowana jest na około 1,91 mln ton, czyli o 139 tys. ton (7,9 proc.) więcej niż w 2016 r. Średni oczekiwany plon wynosi 54,2 dt/ha o 3,4 proc. więcej niż w 2016 r. (52,4 dt/ha).

Zbiory kukurydzy oczekiwane są na poziomie 3,85 mln ton wobec 4,0 mln ton w 2016 r. Powierzchnia uprawy wynosi 392 tys. ha (o 5,7 proc. mniej niż w 2016 r.). Średni plon prognozowany jest na 98,1 proc. o 1,7 proc. więcej niż w 2016 r. (96,5 dt/ha).

Żyto uprawiane jest w tym roku na 538 tys. ha o 5,7 proc. mniejszym niż 2016 r. (572 mln ha), a średni plon powinien wynieść 56,3 dt/ha o 1,3 proc. więcej niż w 2016 r. (55,6 dt/ha). Zbiory żyta oczekiwane są na poziomie 3,03 mln ton o 4,4 proc. mniejszym niż w 2016 r. (3,19 mln ton).

Produkcja owsa ma być w 2017 r. o 16,1 proc. większa niż w ub.r. i ma wynieść 622 tys. ton.

Pszenżyta ma być o 6,5 proc. więcej niż w 2016 r, czyli 2,55 mln ton.

Szacunki dotyczące produkcji rzepaku nie uległy zmianie, ale ma ona być większa niż w 2016 r. Zbiory powinny wynieść 4,78 mln ton o 6,4 proc. więcej niż w 2016 r. (4,57 mln ton). Oczekiwane średnie plony to 36,6 dt/ha o 5,8 proc. więcej niż w 2016 r. Powierzchnia uprawy rzepaku wynosi 1,307 mln ha wobec 1,323 mln ha poprzednio.