Przy czym oba rodzaje śruty rolnicy traktowali, jako źródło wysoko wartościowego białka dla bydła, trzody chlewnej i drobiu. Inne źródła białka, według Ovid, nie miały większego znaczenia.

Przez ostatnie lata trwają próby zwiększenia uprawy soi. W 2015 r. w Niemczech uprawiana była ona na około 17 tys. ha, a plon wyniósł 2 t/ha wobec około 3 t/ha w Ameryce Południowej.

Również groch, fasola i łubin są wykorzystywane, jako źródło białka w żywieniu zwierząt, ale zbiory ich w Niemczech w ostatnich dziesięciu latach nie wzrastają i wynoszą około 300 tys. ton rocznie. Nową szansę na wzrost ich powierzchni uprawy dają wymagania ekologiczne.