Trwa stopniowy spadek

Niemiecki urząd ochrony konsumentów i bezpieczeństwa żywności (BVL) poinformował o tym w swojej rocznej ocenie. Wolumen dostaw spadł o 61 ton do 540 ton (minus 10,1 proc.) w porównaniu z 2021 rokiem. Jeśli spojrzeć na okres od początku rejestracji, od 2011 roku ilość wydanych antybiotyków spadła o około 68 proc.

 

 

Krytyczne antybiotyki w spadku

Według BMEL, szczególnie cieszy fakt, że ponownie spadły krytyczne dla terapii człowieka ilości fluorochinolonów, cefalosporyn III i IV generacji oraz kolistyny. Liczby pokazują, że ilość sprzedanych fluorochinolonów spadła o około 0,6 tony do 5,0 ton w porównaniu z rokiem poprzednim, co odpowiada redukcji o 10,1 proc. Uwolnienie cefalosporyn trzeciej i czwartej generacji spadło do 1,1 tony (minus 0,1 tony lub minus 10,8 proc.). W przypadku antybiotyków polipeptydowych (głównie kolistyna) spadła również ilość sprzedawanych antybiotyków (całkowita ilość w 2022 r. ok. 44 ton, mniej o 6,8 ton, czyli minus 13,3 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem).