Wskazuje na to obecny barometr ekonomiczny niemieckiego związku rolników (DBV). Podobnie jak w roku ubiegłym, odsetek konwersji z rolnictwa klasycznego na ekologiczne wynosi obecnie niewiele ponad 15 proc.

Według z uznanych rolników ekologicznymi teoretyczny potencjał rolnictwa ekologicznego w Niemczech wynosi ponad 20 proc. liczby gospodarstw rolniczych  Przedstawiciel związku niemieckich rolników ekologicznych, zwraca uwagę, że realizacja tego potencjału, a zatem kwoty konwersji ekologicznej jest kwestią ekonomii. Jeśli popyt będzie nadal rosnąć tak jak w ciągu ostatnich 15 lat, to potrzebuje on ciągłego, wzrostu bez żadnych gwałtownych zmian, aby zapewnić rolnikom ekologicznym akceptowalne ceny.

Biorąc pod uwagę dobre ceny uzyskiwane przez producentów, liczba gospodarstw ekologicznych wzrosła w Niemczech o prawie 10 proc. w ciągu ostatnich dwóch lat. Już pod koniec 2016 r. ich udział w ogólnej liczbie gospodarstw wynosił 10 proc., ale ich właściciele zarządzali jedynie 7,5 proc. całkowitej powierzchni gruntów rolnych.