Zgodnie z wynikami obecnego "skanera wieprzowego i drobiowego", w którym firma badająca rynek AgriDirect Deutschland GmbH skontaktowała się z ponad 9000 gospodarstw rolnych, 15,8 proc. badanych hodowców trzody chlewnej i drobiu chce obecnie rozszerzyć swoją produkcję. W ubiegłym roku udział ten wynosił 10 proc., w 2013 i 2014 roku, jednak w każdym przypadku ponad 18 proc.

Według AgriDirect, najsilniejszy wzrost w ostatnim badaniu wykazali producenci brojlerów 19,5 proc. z nich planuje rozszerzyć w przyszłości produkcję. Rok temu 10,1 proc. firm miało takie zamiary. Plany dla producentów posiadających ponad 500 tuczników są bardziej powściągliwe. Odsetek z rolników planami ekspansji wzrósł z 9,8 proc. w 2016 r. do 15,5 proc. w br., czyli nadal poniżej średniej.

Jednak pojawiła się również rosnąca chęć zmniejszenia lub nawet przerwania produkcji. W 2016 roku 2,8 proc. ankietowanych miało takie plany, w porównaniu z 3,5 proc. wszystkich respondentów w tym roku.

Z rolnikom ponad 50-letnimi rozmawiano również o następcy. Łącznie 64,1 proc. producentów drobiu i hodowców świń twierdziło, że ktoś jest na to przygotowany. Udział ten był najwyższy (68,9 proc.) wśród posiadaczy, co najmniej 15 tys. brojlerów. W przypadku firm liczących 10 tys. kur niosek odsetek ten był najniższy, bo na poziomie 63 proc. We wszystkich gospodarstwach następcy pracowali już w 15,6 proc.

Średni wiek ankietowanych hodowców trzody chlewnej i drobiu to 52 lata. Ze względu na stosunkowo wysoki średni wiek oraz fakt, że jedna trzecia nie ma następcy, w następnych kilku latach można spodziewać się likwidacji wielu ferm drobiu i świń.