Najnowszymi badaniami zostało objętych ponad 9 tys. producentów, z których tylko 10 proc. było zainteresowanych rozwojem prowadzonej produkcji.

W 2014 r. jeszcze 18,2 proc. producentów wyrażała chęć inwestowania, a w 2013 r. 18,3 proc. Stabilny jest natomiast udział producentów, którzy chcą zaniechać produkcji -2,8 proc.

Badanie pokazuje też, że około 13 proc. właścicieli posiadających ponad 10 tys. niosek  chce rozwijać produkcję, a prawie 5 proc. zamierza zakończyć działalność.

63 proc. ankietowanych producentów świń i z branży drobiarskiej (powyżej 50 roku życia)  pytani o posiadanie następcy,  następca już pracuje razem z producentem lub wkrótce pojawi się w gospodarstwie.

Wśród producentów z branży drobiarskiej prawie 70 proc. spodziewa się mieć następcę, wśród producentów świń udział ich wynosi 64 proc.