Według najnowszej prognozy tegoroczne zbiory zbóż mają wynieść 48,0 mln ton wobec 47,7 mln ton oczekiwanych jeszcze w maju br.

● Zbiory pszenicy ozimej oczekiwane są na poziomie 25,4 mln ton, czyli o 2,9 proc. mniej niż w 2015 r.

● Wielkość zbiorów jęczmienia ozimego szacowana jest na prawie 9,4 mln ton, czyli o 2,6 proc. mniej niż w 2015 r.

● Zbiory żyta szacowane są na 3,3 mln ton.

● Wielkość zbiorów jęczmienia jarego oczekiwana jest na poziomie prawie 2 mln to podobnie jak w ubiegłym roku.

● Zbiory kukurydzy na ziarno szacowane są na ponad 4,5 mln ton, czyli o prawie 14 proc. więcej niż w 2015 r.

● Oczekiwana wielkość zbiorów rzepaku ma wynieść prawie 5,1 mln ton.

Tegoroczne szacunki zbiorów zbóż w Niemczech są o 1,2 proc. poniżej wyników zbiorów ubiegłorocznych, które wyniosły 48,8 mln ton. W porównaniu z poprzednim rokiem powierzchnia uprawy zbóż w Niemczech została zredukowana o 1,2 proc,