Wartość eksportu rolnego w 2016 r. była o 4 proc. wyższa niż w 2015 r. W raporcie nie uwzględniono wartości eksportu niemieckiej techniki rolnej, która w ub.r. wyniosła 7,4 mld euro. Jedna trzecia niemieckiej produkcji rolnej sprzedawana jest zagranicę.

Mimo tak dużego eksportu produktów rolnych i trzeciego miejsca wśród światowych eksporterów rolnych, Niemcy są importerem netto produktów rolnych. Wartość niemieckiego importu rolnego w 2016 r. była wyższa o 9,5 mld euro od eksportu.

Ponad ¾ wszystkich eksportowanych produktów rolnych trafia do krajów UE udział ten w 2016 r. wzrósł o 4,5 proc.

Wśród krajów UE Holandia jest największym unijnym odbiorcą niemieckich produktów rolnych trafia do niej 18 proc. z nich. Tak wysoki udział wynika również z faktu, że cześć z nich jest reeksportowana przez port w Rotterdamie.

Według niemieckiego ministerstwa rolnictwa, eksport rolny wzrósł również w pierwszych miesiącach 2017 r. Od stycznia do maja wzrósł on o 9 proc. w porównaniu do 2016 r. i osiągnął 29 mld euro.