W ciągu stu lat plon pszenicy na przykład wzrósł z 18,5 dt do 77,1 dt (średnia z lat 2010-2015).

Również produkcja zwierzęca została zintensyfikowana. W1900 r. na ówczesnym terytorium Prus było ponad 5,6 mln gospodarstw rolnych z około 20,7 mln DJP (duże jednostki przeliczeniowe inwentarza), do których wyżywienia konieczne było około 25 proc. użytków rolnych.

Dziś w Niemczech jest tylko 280,8 tys. gospodarstw rolnych z 13,3 mln DJP, a całkowite wytwarzanie produktów pochodzenia zwierzęcego jest wielokrotnie większe niż wtedy. Mimo to Niemcy nadal są importerem netto produktów rolno-spożywczych.

W roku 1900 stopień samowystarczalności żywnościowej óczesnych Prus wynosił 87 proc., a na początku XXI w nadal dla Niemiec wynosi poniżej 100 proc.