Mimo tego wzrostu wartość substytutów mięsa jest wciąż stosunkowo niewielka w porównaniu do produktów mięsnych, która w 2021 r. była około 80-krotnością wartości substytutów mięsa.

W ostatnich latach rynek wegetariańskich lub wegańskich alternatyw dla produktów mięsnych i wędliniarskich stale rośnie. Według aktualnych danych Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis) firmy w Niemczech wyprodukowały w 2021 r. o prawie 17% więcej substytutów mięsa niż rok wcześniej.

W ubiegłym roku wyprodukowano łącznie 97 900 ton alternatyw dla produktów mięsnych o wartości 458,2 mln euro. W 2020 roku było to około 83 700 ton o wartości 374,9 mln euro, a rok wcześniej 60 400 ton, co miało wartość 272,8 mln euro. Według Destatis w ciągu ostatnich dwóch lat liczba firm produkujących w Niemczech również wzrosła z 34 do 44.

Nawet, jeśli substytuty mięsa stają się coraz bardziej popularne w Niemczech, a konsumpcja mięsa per capita spada od lat, te dwie kategorie produktów trudno ze sobą porównywać.

Według niemieckich statystyków wartość substytutów mięsa jest nadal stosunkowo niska w stosunku do produktów mięsnych. W 2021 r. wartość mięsa i przetworów mięsnych wyprodukowanych w Niemczech wyniosła 35,6 mld euro – około 80-krotność wartości substytutów mięsa. Jednak od 2019 r. – drugi rok z rzędu – nastąpił spadek wartości produktów mięsnych, który w 2019 r. osiągnął 40,1 mld euro, najwyższą wartość od dziesięciu lat.