Zużycie nawozów azotowych, fosforowych i potasowych w oparciu o zawartość substancji pokarmowych wyniosło łącznie 2,40 mln ton, czyli o 184 500 ton, albo 7,1 proc. mniej niż w sezonie 2014/2015.

W sezonie 2015/2016 o 6,1 proc. do około 17,1 mln ton spadła sprzedaż importowanych i wyprodukowanych w Niemczech nawozów azotowych.

Relatywnie jeszcze silniej, bo o 13,3 proc. do 397 700 ton spadła sprzedaż nawozów potasowych.

Najsłabszy był spadek sprzedaży nawozów fosforowych. Zmniejszyła się ona o 3,9 proc. do prawie 289 600 ton.

Mniejsza była także sprzedaż wapna nawozowego. Spadła ona o 10,1 proc do 2,48 mln ton

W sezonie 2014/2015 zużycie nawozów mineralnych w Niemczech było o 167 400 ton wyższe niż sezonie 2013/2014.