Mimo że Niemcy są największym w UE producentem i konsumentem wieprzowiny oraz największym jej eksporterem, a także drugim importerem, to spożycie tego mięsa spada.

O ile w 2011 r. wynosiło ono 40,1 kg rocznie na osobę, to w 2016 r. spadło do 35,8 kg, czyli o 11 proc.

Świeża wieprzowina jest wypierana z niemieckich kuchni, a przetwory z tego mięsa też muszą walczyć z konkurencją ze strony przetworów z wołowiny i drobiu.

Wzrost spożycia mięsa na niemieckim rynku w znacznym stopniu odbywa się dzięki konsumentom muzułmańskim wykluczającym spożycie wieprzowiny.

Największymi niemieckimi konsumentami wieprzowiny są nadal starsi konsumenci.

Niemieckie ministerstwo rolnictwa tworzy system zapewnienia, jakości mięsa wykraczający poza wymogi regulacyjne. W 2019 r. ma on dotyczyć wieprzowiny, a innych mięs w późniejszym terminie.