Półroczne spożycie antybiotyków stosowane u tuczników między drugą połową 2014 r. a drugą połową 2017 r. spadło o ponad 43 proc. do 65,2 ton. U tuczonych warchlaków zużycie zmniejszyło się o ponad 46 proc. do 47,2 ton, a u bydła nawet o 76 proc. do 0,4 ton.

Jednak w tym samym okresie raport wykazał jedynie stosunkowo niewielką redukcję o 3,8 proc. do 36,7 ton w przypadku antybiotyków w tuczu indyków. U kurcząt przeznaczonych do tuczu stosowanie antybiotyków w ilości 29,5 t było tylko nieznacznie niższe niż w drugiej połowie 2014 r.

Szczególnie problematyczne jest to, że około połowa stosowanych antybiotyków należy do substancji, które byłyby ludzkiej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) zaliczane do rezerwowych antybiotyków w medycynie.