Dane z 1 maja br. ustaliły pogłowie świń na 27, 146 mln sztuk wobec 27,100 mln w maju 2016 r.

Pogłowie loch wynosiło w maju 2017 r. 1,894 mln sztuk, a rok wcześniej 1,917 mln.

Prosiąt w maju 2017 r. było 7,893 mln sztuk, a rok wcześniej 8,100 mln sztuk.

Warchlaków poniżej 50 kg w br. było 5,458 mln sztuk a rok wcześniej 5,341 mln sztuk.

W 2017 r. pogłowie świń rzeźnych powyżej 50 kg wynosiło 11,832 mln sztuk, wobec 11,7667 mln w 2016 r.

Liczba niemieckich gospodarstw utrzymujących świnie w 2016 r. spadła o 3 proc., a hodujących lochy zarodowe o 7 proc. Przyczyną spadku była nie tylko niepewność rynku, ale także coraz bardziej uciążliwe przepisy dotyczące ochrony środowiska i zwierząt.