Ilość ta była o 5,2 dt mniejsza niż średnia z ostatnich pięciu lat, ale wyższa o 17,2 dt niż w 2015 r.

Całkowite zbiory kukurydzy na kiszonkę w Niemczech w 2015v r. wyniosły 87,2 mln ton, a w 2016 r. wzrosły do 92,1 mln ton. Dotychczasowe najwyższe zbiory kukurydzy na kiszonkę w 2014 r. wyniosły ponad 99 mln ton.

Kukurydza na kiszonkę w 2016 r. uprawiana była na powierzchni 2,138 mln ha, czyli o 38 tys. ha większej niż w 2015 r.

Powierzchnia uprawy kukurydzy na ziarno w ubiegłym roku wyniosła 416 tys. ha, czyli o 39 tys. ha mniej niż w 2015 r. Średni plon wyniósł 96,5 dt/ha w porównaniu z niekorzystnym rokiem 2015 było to o 7,7 dt więcej W rekordowym 2014 r. średni plon wyniósł 107,6 dt/ha.

Całkowite zbiory kukurydzy na ziarno w 2016 r. w Niemczech wyniosły 4,02 mln ton, czyli o 45 tys. ton (1 proc.) więcej niż w 2015 r.