Po raz pierwszy wszystkie landy przekroczyły średnia granicę mleczności 8000 kg, niezależnie od preferowanych ras i warunków produkcji. Najbardziej produktywne krowy były w Saksonii-Anhalt ze średnią roczną wydajnością mleka wynoszącą 9 832 kg, druga była Saksonia z 9 794 kg. Najmniejsza średnia była w Bawarii i Badenii-Wirtembergii gdzie średnia mleczność wynosiła odpowiednio 8 015 kg i 8 060 kg.

Jednak według DLQ, ekstremalne lato znalazło odzwierciedlenie, w co najmniej niewielkim spadku zawartości tłuszczu w mleku do średnio 4,04 proc. Jednak ze względu na wyższą produkcję mleka, ilość tłuszczu na zwierzę wzrosła. Średnio produkcja tłuszczu na krowę wzrosła o 8 kg do 357 kg w porównaniu do roku sezonu 2016/2017. W przypadku białka zaobserwowano wzrost o 10 kg do 305 kg.

Gorące letnie miesiące również zwiększyły liczbę komórek somatycznych w mleku. Wzrosły one średnio o 6 tys. do 241 tys. komórek somatycznych w ml mleka w porównaniu z rokiem poprzednim.

W międzyczasie trwała zmiana struktury w gospodarstw mleczarskich. 30 września 2018 r. liczba gospodarstw mleczarskich zmniejszyła się z roku na rok o 1 822 lub 4,1 proc. do 42 390. W tym samym czasie liczba krów pod kontrolą mleczności spadła o około 64,6 tys. zwierząt lub o 1,8 proc. do 3,59 mln. Średnia liczba sztuk krów w gospodarstwie pod kontrola mleczności kontrolnym wzrosła o 2,0 do 84,7 sztuk.