Produkcja roślinna

Wartość produkcji roślinnej szacuje się w 2020 roku na 26,9 mld euro. To o 3,6 proc. mniej niż w 2019 roku.

Przy całkowitej produkcji zbóż wynoszącej 43,2 mln ton konsekwencje suszy są odczuwalne w 2020 roku, podobnie jak w 2018 i 2019 roku. Niemniej jednak wyniki zbiorów są lepsze niż w 2018 roku (37,2 mln ton). Według pierwszych szacunków średni przychód producenta zbóż wynosi 167 euro za tonę. To o 3,1 proc. więcej niż w 2019 roku. Według pierwszych szacunków łączna wartość produkcji zbóż sięgnęła 7 mld euro i odnotowała spadek o 2,7 proc. w porównaniu do 2019 roku.

Produkcja ziemniaków, w tym ziemniaków do celów przemysłowych, wynosi około 11,2 mln ton, więcej niż w roku poprzednim. Dobre zbiory, zapasy z poprzedniego roku i blokada znacznie obniżyły roczną średnią cenę do 174 euro za tonę. Wartość produkcji spadła o ponad 34 proc. i osiągnęła nieco poniżej dwóch miliardów euro.

Zbiory świeżych warzyw, w tym grzybów, osiągną łączną wartość produkcji 3,4 mld euro (wartość produkcji w 2019 roku to ok. 3,6 mld euro).

Szacunkowe zbiory owoców są zbliżone do poziomu z poprzedniego roku. Producenci owoców mogli skorzystać na wzroście cen o prawie 12 procent do szacunkowej ceny rynkowej wynoszącej 857 euro za tonę. Oczekuje się, że wartość produkcji osiągnie nieco poniżej miliarda euro.

Produkcja zwierzęca

Produkcja zwierzęca osiągnie szacunkową łączną wartość 26,3 mld euro w 2020 roku. To czteroprocentowy spadek w porównaniu z poprzednim rokiem.

Produkty pochodzenia zwierzęcego (jaja, mleko, wełna i miód) wykazują niewielki spadek wartości produkcji i częściowo ze względu na spadające ceny osiągają łączną wartość 12,2 mld euro.

W produkcji zwierzęcej wynik z poprzedniego roku zmniejszył się o 4,4 procent do szacunkowej wartości 14,1 miliarda euro.

Przy nieco niższej wielości uboju i niższych cenach bydła rzeźnego, wartość produkcji bydła bez cieląt będzie miało wartość 2,9 mld euro. W przypadku bydła bez cieląt szacuje się średnią cenę 3086 euro za tonę masy ubojowej, czyli o 3,2 proc. poniżej wyniku z poprzedniego roku. Bydło, w tym cielęta, będzie miało wartość produkcji 3,1 miliarda euro.

W przypadku świń można też założyć nieco mniejszą wielkość uboju. Oczekuje się, że cena świń rzeźnych spadnie o 5,2 proc. poniżej wartości z poprzedniego roku (2019: 1 711 euro za tonę). Oczekiwana wartość produkcji to 7,6 mld euro. To o 6,2 proc. mniej niż w 2019 roku.

Oczekuje się, że ceny drobiu spadną o 6,7 proc. do 996 euro za tonę, a produkcja wzrośnie do 2,48 mln ton. Wartość produkcji prawdopodobnie wyniesie około 2,5 mld euro.

W 2020 roku do niemieckich mleczarni powinno trafić około 32 mln ton mleka. Pomimo ilościowej dyscypliny producentów cena mleka spadła o cztery procent do 33,5 centa za kilogram (2019: 34,6 centa / kg) . Również tutaj odczuwalny był brak popytu ze strony konsumentów hurtowych. Wartość produkcji spadła o 3,6 procent do nieco poniżej 10,8 mld euro.
W 2020 roku ceny uzyskiwane przez producentów jaj będą o 4,8 proc. niższe niż w poprzednim roku i wyniosą 1 206 euro za tonę. Wartość produkcji szacuje się na około 1,1 mld euro, czyli o trzy procent mniej niż w poprzednim roku.

We wstępnych szacunkach wartości produkcji uwzględniono ilości i ceny z różnych badań od stycznia do września lub października 2020 r. Brakujące wartości oszacowano na podstawie danych z poprzedniego roku. Drugi szacunek rachunków rolnych zostanie dokonany w styczniu 2021.