Związek stowarzyszeń producentów bydła i mięsa (VEZG) stwierdził, że notowania cen trzody chlewnej w wadze poubojowej wzrosły w Niemczech o 4 eurocenty do 1,42 euro/kg.

W ciągu trzech tygodni cena wzrosła o 14 eurocentów, czyli 11 proc. osiągając poziom 2015 r. Według ekspertów wzrost cen spowodowany jest popytem na mięso grillowe oraz zwiększonym eksportem.

Ceny w ubiegłym tygodniu z podobnych powodów rosły także w innych krajach UE.

W Hiszpanii cena wzrosła o 4,3 eurocenta/kg wagi żywej.

Cena skupu przez duńską Danish Crown została podniesiona o 2,7 eurocenta/kg w wadze poubojowej (w przeliczeniu).

Skupujący trzodę chlewną we Francji podnieśli o 3 eurocenty/kg, a w Austrii o 5 eurocentów do 1,38 eurocentów/kg w wadze poubojowej.