Opłaty zostały podniesione w przypadku usług weterynaryjnych o 12 proc. i doradztwa dla hodowców o 30 proc.

Zdaniem BDM, podwyżka grozi zakłóceniem rynku i ekonomicznie zrównoważonej hodowli bydła mlecznego.

Ryzyko zakłócenia rynku nie powinno jednostronnie dotykać hodowców. Tylko wtedy będą mogli ono pozwolić sobie na najlepszą możliwą opiekę weterynaryjną konieczną przy rosnących wymaganiach dobrostanu zwierząt. Przy rosnących kosztach produkcji i opieki nad zwierzętami konieczne jest wyraźne podwyższenie cen płaconych producentom za mleko.