Zbiory zbóż w Niemczech w 2014 r. wyniosły 52 mln ton i były o 11 proc. większe do prognozowanych zbiorów tegorocznych.

Średni wieloletni poziom zbiorów zbóż z lat 2009-2014 w Niemczech wyniósł 46,8 mln ton.

Plantacje jęczmienia jarego w niektórych regionach zostały poważnie poszkodowane w wyniku wiosennej suszy. Oczekuje się w związku z tym dużych strat.

Oczekiwane plony pszenicy ozimej są regionalnie zróżnicowane. O ile w środkowej części Niemiec stwierdzono straty spowodowane suszą. W Nadrenii Północnej Nadrenii-Westfalii, Szlezwiku-Holsztynie i południowej Badenii-Wirtembergii dzięki mniejszej suszy plony szacowane są na 5-10 procent mniej niż w ubiegłym roku.