Zbiory w 2015 r. zbóż według pierwszych szacunków spodziewane są na poziomie prawie 49,6 mln ton, czyli o 4,6 proc. mniejszym niż w rekordowym 2014 r., ale o 7,4 proc. wyższym od średniej z ostatnich pięciu lat, która wynosi 46,2 mln ton.

Do większych zbiorów przyczynić ma się wzrost powierzchni uprawy zbóż o 2 proc. oraz spodziewane wysokie plony zbóż, które mają wynieść średnio 7,5 t/ha wobec 7,1 t/ha średniej wieloletniej.

Prognozy zakładają zebranie w 2015 r. 26,3 mln ton pszenicy (o 4,1 proc. mniej niż w 2014 r.), 9,0 mln ton jęczmienia ozimego (o 4,8 proc. mniej niż w ub.r.), 3,6 mln ton żyta (o 6 proc. mniej niż w 2014 r.)

Rzepak zebrany ma być z 1,31 mln ha, czyli o 5,9 proc. mniejszej niż w rekordowym 2014 r., a zbiory powinny wynieść 5,2 mln ton, czyli o 16 proc. mniej niż w ub. r.

W 2015 r. spodziewany jest wzrost powierzchni uprawy jęczmienia jarego do 364 tys. ha oraz stabilizacja powierzchni uprawy kukurydzy na poziomie z 2014 r.