Rok kwotowy w produkcji mleka w Unii Europejskiej trwa od 1 kwietnia do 31 marca kolejnego roku.

Najnowsze dane ekspertów z AMI - podała FAMMU/FAPA - dot. rynku niemieckiego wskazują, że w okresie od początku kwietnia 2012 r. do końca drugiego miesiąca 2013 roku wielkość dostaw po skorygowaniu o zawartość tłuszczu osiągnęła poziom 27,28 mln ton, tym samym do niemieckich mleczarni dostarczono o 0,7% więcej surowca niż w analogicznym okresie roku kwotowego 2011/2012 (przy czym przyznana kwota jest większa o 1 proc. niż w ubiegłym sezonie). Poziom wykorzystania kwoty jest jednak bardzo wysoki i wynosi obecnie 99,9 proc., podobny wynik odnotowano przed miesiącem.

Marcowe dostawy określą, czy Niemcy przekroczą limit i w konsekwencji czy rolnicy poniosą karną opłatę z tego tytułu. Analitycy z AMI ZMB są zdania, że zimowe warunki pogodowe panujące w ubiegłym miesiącu wpłynęły na ograniczenie dostaw, zatem zwiększa się prawdopodobieństwo, że kwota w skali całego kraju nie zostanie przekroczona.

Niemcy są jednym z sześciu państw UE, które przekroczyły przyznane kwoty mleczne w sezonie 2011/12. W związku z nadprodukcją w wysokości 37 tys. ton producenci mleka z tego kraju musieli zapłacić w sumie prawie 10,4 mln EUR kary.