Średnio wynik finansowy w sezonie 2015/2016 wyniósł 39700 euro na gospodarstwo, czyli o 8 proc. mniej niż przed rokiem. Odpowiada to miesięcznym przychodom brutto 2300 euro miesięcznie na rolnika.

Gospodarstwa zajmujące się produkcją roślinną osiągnęły średnio wynik finansowy 38000 euro, czyli o 9 proc. mniej niż rok wcześniej. Przyczyniły się do tego słabe zbiory zbóż i ich niskie ceny.

Producenci mleka mimo niskich wyników finansowych w poprzednim roku teraz osiągnęli wynik jeszcze o 17 proc. od niego gorszy.

W sezonie 2015/2016 niemieccy rolnicy zredukowali koszty produkcji średnio o 6 proc.

Jednak koszty dzierżawy w tym czasie wzrosły o 4 proc., a płace o 2 proc.