Zbiory zbóż w Niemczech w 2018 r. mogą być nieznacznie większe niż zbiory ubiegłoroczne.  Powinny one wynieść 45,7 mln ton, a czyli o 0,3 proc. więcej niż w roku, 2017 gdy wynosiły 45,6 mln ton.

Zgodnie z wstępną prognozą DRV, zbiory pszenicy w 2017 r. mogą być o około 1,1 proc. niższe i wynieść 24,2 mln ton. Spadek produkcji wynika z 1,9 proc. zmniejszenia powierzchni uprawy pszenicy do 3,14 mln hektarów. Powierzchnia pszenicy ozimej zmniejszyła się o 4,7 proc. do 2,98 mln ha w związku z wyjątkowo wilgotną jesienią.

Przy prognozowanych zbiorach 9,08 mln ton produkcja jęczmienia ozimego może być w br. o 0,7 proc. wyższa niż w 2017 r.

Oczekuje się, że średnie plony spadną o 1,6 proc. do 72,3 dt / ha. Natomiast powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego jest większa o 29,5 tys. ha lub o 2,4 proc. i wynosi 1,26 mln ha.

Powierzchnia uprawy jęczmienia jarego ma wzrosnąć o 12,4 proc. do 381,6 tys. ha. A jego zbiory do 2,08 mln ton przy 1,83 mln ton w roku poprzednim.

Produkcja jęczmienia w 2018 r. ma wynieść 11,2 mln ton, w porównaniu do 10,9 mln ton w roku poprzednim. Byłby to wzrost o 2,9 proc.

W przypadku żyta areał uprawy pod zbiory 2018 r., wynosi 543,3 tys. ha, jest o 1,1 proc. wyższy niż w 2017 r. Z drugiej strony, średnie plony mają wynieść 56 dt /ha, czyli o 10,1 proc. więcej. Produkcja żyta może zwiększyć się, zatem o 11,2 proc. do 3,04 mln ton. Zbiory mają być o około 306 tys. t większe niż w roku ubiegłym.

Prognozowany jest spadek produkcji kukurydzy o 6,1 proc. lub 275 tys. ton do 4,27 mln ton. Oczekuje się, że w 2018 r. powierzchnia uprawy kukurydzy będzie o 5,7 proc. większa. Jednocześnie prognozuje się o 11,2 proc. niższe plony z hektara niż w 2017 r. 

Prognoza produkcji owsa mówi o 630,1 tys. ton w 2018 r., czyli o 9,3 proc. więcej niż w 2017 r.

Eksperci DRV spodziewają się też wzrostu produkcji pszenżyta o 3,3 proc. do prawie 2,4 mln ton.

Prognozowany jest mniejszy o 2,7 proc. areał uprawy rzepaku, który ma wynieść około 1,27 mln ha. Pomimo spadku powierzchni uprawy oczekiwany jest wzrost produkcji o 437 tys. ton. Przyczyną wzrostu produkcji jest prognozowany wyższy średni plon wynoszący 36,8 dt / ha, czyli o 12,6 proc. wyższy niż w 2017 r.