Według danych Komisji Europejskiej, w okresie od stycznia do lipca br. unijny import jaj i przetworów jajecznych z krajów trzecich wzrósł ponaddwukrotnie - podała FAMMU/FAPA.

Zakupy jaj spożywczych zwiększyły się prawie trzyipółkrotnie do 2,3 tys. ton. Przywóz przetworów jajecznych był dwukrotnie wyższy i w przeliczeniu na ekwiwalent jaj w skorupkach wyniósł ok. 17 tys. ton.

Wzrost importu został spowodowany wprowadzeniem od początku roku nowych przepisów z zakresu dobrostanu kur niosek.

Największym dostawcą przetworów jajecznych do UE były w omawianym okresie br. Stany Zjednoczone, skąd sprowadzono ok. 8,7 tys. ton tych produktów, prawie trzykrotnie więcej niż przed rokiem.

Znaczne ilości przetworów pochodziły również z Argentyny (5,2 tys. ton, +81%).

Głównym dostawcą jaj spożywczych była Albania, która wysłała na unijny rynek ok. 1,2 tys. ton jaj, czterokrotnie więcej niż w tym samym okresie 2011 r.

W pierwszych siedmiu miesiącach tego roku najwięcej jaj i przetworów z krajów trzecich zakupiły Dania (5,3 tys. ton, +74%), Austria (4,3 tys. ton, +92%), Niemcy (3,2 tys. ton, +171%), Włochy (2,5 tys. ton, +600%) i Szwecja (2,1 tys. ton, -11%).

Wywóz jaj i przetworów poza UE obniżył się w omawianym okresie o 15,6% do 105,1 tys. ton. O jedną trzecią zmalał eksport jaj spożywczych do ok. 34,3 tys. ton.

Największym rynkiem zbytu była tradycyjnie Japonia która zakupiła 36,8 tys. ton, głównie suszonych przetworów jajecznych, lecz w ciągu roku dostawy na tamtejszy rynek zmalały o 5,5%.

Drugim odbiorcą była Szwajcaria, gdzie wysyłano jaja spożywcze, lecz ich wywóz zmniejszył się w ciągu roku o 1% do 24,5 tys. ton. Wzrósł natomiast eksport jaj i przetworów do Rosji (+10% do ok. 3 tys. ton) i Norwegii (+23% do 752 ton).

Głównymi eksporterami jaj i przetworów na rynki krajów trzecich były tradycyjnie Holandia (43 tys. ton, -22%), Włochy (23 tys. ton, +12%), Francja (12 tys. ton, -13%), Niemcy (11 tys. ton, -16%) i Polska (4,2 tys. ton, -42%).

Pomimo znacznego wzrostu przywozu i spadku wywozu UE jest nadal eksporterem netto jaj i przetworów. Dodatnie saldo w handlu tymi produktami z krajami trzecimi obniżyło się jednak w skali roku o 28% do 82,2 tys. ton.