Średnia cena reprezentatywna wieprzowiny (kl. E) dla całej UE kształtowała się w tym okresie na poziomie 126,75 EUR za 100 kg, tj. była o 0,8 proc. niższa niż w styczniu br., i jednocześnie pozostawała o 7,8 proc. niższa od średniej ceny z lutego 2015 r. – informuje FAMMU/FAPA.

Jak podkreślają analitycy FAMMU/FAPA w cotygodniowym raporcie, średnia cena reprezentatywna wieprzowiny dla całej Unii była w lutym 2016 r. najniższa od 2004 r. dla tego miesiąca. Wynosiła ona wówczas 123,93 EUR za 100 kg. W lutym 2016 r. największą miesięczną dynamikę spadku cen wśród krajów UE zanotowano w Słowenii (-6,8 proc.), we Włoszech (-6,2 proc.), w Wielkiej Brytanii (-5,6 proc.), Rumunii (- 4,6 proc.), Bułgarii (-4,4 proc.), Holandii (-3,5 proc.), Belgii (-2,5 proc.), Grecji (-2,4 proc.), Czechach (-2,0 proc.), Niemczech (-1,6 proc.), na Słowacji (-1,1proc.),w Luksemburgu (-0,9 proc.), na Węgrzech (-0,8 proc.), w Irlandii (-0,5 proc.) oraz w Szwecji i Chorwacji (po -0,4 proc.).

Największe miesięczne tempo wzrostu cen odnotowano natomiast na Łotwie (+4,5 proc.), w Portugalii (+3,4 proc.), Polsce (+2,3 proc.), we Francji (+2,0 proc.), w Estonii (+1,7 proc.), Hiszpanii (+1,5 proc.) oraz w Austrii (+1,0 proc.). Cena nie zmieniła się na Malcie – podaje FAMMU/FAPA.

Według raportu FAMMU/FAPA w Polsce średnia cena reprezentatywna wieprzowiny w lutym 2016 r. kształtowała się na poziomie 125,87 EUR za 100 kg, tj. była o 10,5 proc. niższa niż rok wcześniej. Była równocześnie o 0,7 proc. niższa od średniej ceny reprezentacyjnej dla całej Wspólnoty. Cena wieprzowiny notowana w naszym kraju w lutym 2016 r. była także o 3,3 proc. wyższa od średniej ceny reprezentatywnej tego gatunku mięsa w Danii, natomiast w stosunku do ceny wieprzowiny w Niemczech była o 4,3 proc. niższa. Kontynuacja kryzysowej sytuacji w sektorze wieprzowiny w krajach Wspólnoty nadal niepokoi Komisję Europejską, która rozważa ponowne uruchomienie wsparcia w postaci prywatnego magazynowania wieprzowiny. Przypomnijmy, że program dopłat do prywatnego magazynowania wieprzowiny działał na początku 2016 r. w dniach 4-26 stycznia. Ściągnięto wówczas z rynku około 90 tys. ton mięsa wieprzowego, a koszt programu wyniósł 28 mln EUR – podsumowuje FAMMU/FAPA.